kukakasvattaaketa.fi
Verkkosivistys ratkaisee kaupanteon onnistumisen netissä
Digitaalisessa kaupanteossa pätevät samat oikeudet ja vastuut sekä osaamisen lainalaisuudet kuin muutenkin kaupankäynnissä yritysten kanssa. Kuluttajansuojan periaatteet ovat voimassa, toimitaan si…