kuba1962.com
Obama wobec Syrii jak Kennedy wobec kryzysu kubańskiego?
Peggy Noonan (właściwie: Margaret Ellen Noonan) – pisująca niegdyś przemówienia Ronaldowi Reaganowi, autorka książek o polityce i kulturze Ameryki i publicystka „The Wall Street Journal” – porównał…