kuba1962.com
Piątek, 2 listopada 1962 r., wieczorem
Prezydent Kennedy wystąpił w radiu i telewizji z krótkim, dwuminutowym oświadczeniem. Jak oznajmił, radzieckie bazy na Kubie są rozbierane, a rakiety i pozostałe wyposażenie pakowane do kontenerów …