kuba1962.com
Piątek, 2 listopada 1962 r., w ciągu dnia
Do Hawany przybył wicepremier Anastas Mikojan. Jego zadaniem była naprawa stosunków radziecko-kubańskich, które ochłodziły się do tego stopnia, że Fidel Castro wstrzymał przyjęcie nowego ambasadora…