kuba1962.com
Niedziela, 28 października 1962, wieczorem
Nikita Chruszczow przekonał czołowe postacie we władzach partyjnych, by w celu zademonstrowania jedności ponownie udać się do Teatru Wielkiego. Wraz z nim na spektakl wybrali się: Kozłow, Breżniew,…