kuba1962.com
Sobota, 27 października 1962 r., godz. 10.17
Do gabinetu prezydenta, gdzie obradował Komitet Wykonawczy, dostarczono przygotowany naprędce zapis oświadczenia, nadawanego od rana przez Radio Moskwa. – Mamy nowy list od Chruszczowa – powi…