ktieb.org.mt
Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jistieden lil poeti biex jipparteċipaw fl-ewwel edizzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef. Flimkien mal-applikazzjoni, l-applikant mistieden jissottometti 3 kopji ta’ poeżija waħda bil-Malti, li ma tkunx itwal minn 36 vers. Ix-xogħol irid ikun