kruvi.net
טיפ לשיפור ברכיבה על מסלול: רכב לאט כדי לרכוב מהר | הכרובלוג
רכב לאט כדי לרכוב מהר - אנחנו זוחלים לפני שאנחנו עומדים ואנחנו לומדים ללכת לפני שאנחנו מתחילים לרוץ. זה נכון לילדים קטנים וזה נכון גם לרוכבים שזו הפעם ה..