kruvi.net
האדרנלין משתגע והמנוע רועם | הכרובלוג
אחרי הפסקת רכיבה ארוכה כך, הגעגועים לאופנוע החזק מורגשים בגוף. האדרנלין משתגע והמנוע רועם כשאדיר יוצא לסיבוב הכנה לקראת יום המחר.