kruvi.net
טיפ לרכיבת מסלול ראשונה: מה לא לקבוע כמטרה | הכרובלוג
יש הרבה מטרות טובות שכדאי לקבוע לרכיבת מסלול ראשונה, וגם לאלו שיבואו אחריה: שיפור יכולות רכיבה, הגדלת הבטחון האישי של הרוכב ביכולותיו, שיפור ב...