kruvi.net
טיפ להשתתפות ביום מסלול - ציוד רכיבה מתאים | הכרובלוג
האם באמת צריך לקנות ציוד רכיבה חדש ושונה בשביל הזכות לעלות לרכיבה על המסלול בארץ? התשובה בקצרה: לא. וקצת הרבה יותר באריכות: אם אתה רוכב בכביש הציבורי