kruvi.net
כשהנשימה הייתה קלה על ההדק | הכרובלוג
מה קורה כשרוכבים מהר? הנשימה הופכת קלה על ההדק, האטומים מתפזרים, המרחק בין המולקולות הופך להיות עוד מימד במרחב הזמן. טור על אופנועים, מהירות ו...