kruvi.net
רחובות ללא תמרורי תנועה הם בטוחים יותר | הכרובלוג
תארו לכם רחוב ללא תמרורי תנועה. ללא רמזורים ואפילו ללא סימוני כביש. אי אפשר לדעת מהי המהירות המותרת, אי אפשר לדעת היכן בדיוק לעצור ולמי יש זכות קדימה