kruvi.net
קורקינטים חשמליים: השותפים החדשים שלנו לכביש | הכרובלוג
אנחנו מתעבים את הרוכבים על קורקינטים חשמליים למרות כל היתרונות הגלומים בכלים הללו. מדוע? גידי פרדר על המציאות החדשה בכבישי ישראל שעל כולנו לקבל.