kruvi.net
אם המשטרה באמת תאכוף את החוק האוסר לרכוב בשוליים | הכרובלוג
מה היה קורה אם המשטרה הייתה אוכפת ביד קשה את החוק האוסר לרכוב בשוליים והיינו נאלצים להכנס לתל אביב מדי יום ברכיבה בין מכוניות? יצאתי לבדוק עם מצלמת וידאו