kruvi.net
העלמת העין של המשטרה מרכיבה בשוליים - הסוף | הכרובלוג
הסוף לרכיבת דו גלגלי בשוליים? ב-24 השעות האחרונות נפוצה הודעה בוואטסאפ הטוענת שבשבועיים הקרובים תפסיק המשטרה את מדיניות העלמת העין מרכיבת אופנועים