kruvi.net
תרגילים מומלצים לשיפור הכושר אצל רוכבי אנדורו (וידאו) | הכרובלוג
רוכבי אנדורו נדרשים לכושר מינמלי כדי לשרוד את הרכיבה באופן מהנה ובטוח. סרטון קצר שיצרו רוכבים מהמגזר הערבי, עובר בדיוק על התרגילים הנדרשים כדי לבנות את