kruvi.net
קטנוע מול קורקינט חשמלי שכור: מי מזהם יותר? | הכרובלוג
קטנוע פחות מזהם מקורקינט! לא, זוהי אינה הכרזה התלושה מהמציאות ואינה אימרה פופוליסטית של חובב דו גלגלי. אני מסכים: על פניו, נשמע בלתי הגיוני שכלי העושה שימוש