kruvi.net
הפגנת רכיבה: גבר אמיתי לא מרים ידיים | הכרובלוג
שיירת רוכבים תחת הכותרת "גבר אמיתי לא מרים ידיים" תצא ביום שישי ה-1 לנובמבר מתל אביב לנתניה. ע"פ המארגנים, מדובר על מסע רכוב של מפגן של תמיכה בנשים וילדים