kruvi.net
רוכב בשטח רק בסוף השבוע? כך לא תאשפז את עצמך | הכרובלוג
רוכב בשטח רק כשמגיע יום שישי או שבת? לא עושה כלום בין רכיבה לרכיבה גם אם מפרידות ביניהן שבועיים של עצלות? הנה כמה טיפים כדי שאחרי רכיבת הסופ"ש, לא תסיים