kruvi.net
ביטוח חובה לדו גלגלי - הסעיף המכעיס ביותר | הכרובלוג
ביטוח חובה לדו גלגלי הוא נושא כאוב בקרב קהילת האופנועים הישראלית. רבבות ביטים וחבטות זועמות במקלדות נכתבו על העניין ברשתות החבריות. גם בקרב הרוכבים עצמם