kruvi.net
היכן יש מסלולים ועם מי רוכבים בימי מסלול? | הכרובלוג
יש מבחר קטן אך איכותי של מסלולים העומדים לטובת ימי המסלול של הרוכבים הישראלים. איפה הם ועם מי רוכבים בהם במהלך האירועים הפתוחים לקהל הרחב? מדריך.