kruvi.net
שיא הקפה אישי - לגלח שנייה שלמה מזמן ההקפה | הכרובלוג
שנייה שלמה (!) "גילחתי" משיא ההקפה האישי והפרטי שלי, בהקפה סביב מסלול פצאל. הביצוע נעשה עם אותו אופנוע סטנדרטי לחלוטין, אך עם שינוי חשוב. הוא היה חמוש...