kruvi.net
אקשן מזוקק ממרוצי ה-MotoGP: מארקז ודובי | הכרובלוג
מארקז הבלתי מנוצח? הסבב שהתקיים ביום א' האחרון במסגרת מרוצי ה-MotoGP במסלול ספילברג האוסטרי, הסתיים ב-3 הקפות משובחות ומענגות לכל חובב מרוצים. וידאו מטריף..