kruvi.net
הרכיבה על אופנוע ותחושת החופש | הכרובלוג
מושג הרכיבה על אופנוע ומושג החופש, הם שני מושגים שבעבור רובנו, קשורים זה בזה. נוי מפרק ובונה מחדש את הקשר ההדוק (או שלא?) בין המושגים.