kruvi.net
הכי מהר בדרך למעלה: פייקס פיק על אופנוע (וידאו) | הכרובלוג
פייקס פיק הסתיים ויש מנצח! לפני מס' שעות הסתיימה המהדורה ה-97 (!) של מירוץ טיפוס הגבעה המפורסם ביותר בעולם ואחד המסוכנים שבהם - פייקס פיק שבקולרדו, ארה"ב.