kruvi.net
עם אופנועי אובלה במסלול בית ברל: קארטינג על 2 גלגלים | הכרובלוג
אופנועי אובלה - הכיף שבעולם הנהיגה בקארטינג, אבל על 2 גלגלים ועם ברכיים בכביש. השתתפתי ביום מסלול מגניב במיוחד ונחשפתי לצד נוסף ומהנה לעולם האופנועים