kruvi.net
הקסם שברכיבת אופנוע בלילה | הכרובלוג
כשאתה רוכב עם אופנוע בלילה יש כמה סוגים של אורות המלווים אותך. אלומת האור של האופנוע המאירה קדימה ולצידי הכביש. אורות יישובים המנצנצים באפילה ואין לך מושג..