kruvi.net
תאונות כלים דו גלגליים ב-2018: שיעור המעורבות ירד | הכרובלוג
ע"פ דו"ח מסכם ל-2018 שהוציאה היום (19.5.19) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרי שאחוז תאונות כלים דו גלגליים ירד ב-2018 לכדי 16.3 תאונות לכל 1,000 כלים דו גלגליים – הנתון הנמוך ביותר בחמשת השנים האחרונות. הנה כמה נתונים עדכניים שנועדו להכניס קצת חשיבה מושכלת לבחירה ברכיבה על אופנוע. ולא, זה לא נועד להפחיד. רק ללמד, להכניס קצת …