kruvi.net
רוכב אופנוע ללא רישיון - מי מפצה את המורכבת במקרה תאונה? | הכרובלוג
המורכבת שנפצעה בתאונה לא ידעה שמי שהרכיב אותה היה ללא רישיון. היא הגישה תביעה נגדו וקרנית. מי בסופו של דבר חויב לשלם לה פיצויים?