kruvi.net
מזכרונותיו של אופנוען חיפאי מזדקן | הכרובלוג
מירו הוא אופנוען חיפאי בעל זיכרון מתוק מתוק מגיל 16 שכל כך היה רוצה לחלוק עם בנותיו. אבל הן? מחפשות במסך הצילצולארי ילדות שלעולם לא יזכו...