kruvi.net
על רכיבה שמביאה אותך אל הקצה, ומעבר | הכרובלוג
רכיבה שזהר לא ישכח לעולם. עם הרויאל אנפילד, עמוק בתוך כבישים הודיים שבארץ היו נחשבים לשבילי 4X4 בלבד, בחושך וגשם זלעפות שפשוט לא מפסיק. כתב: זהר בן דרור