kruvi.net
מוטורספורט במגזין מוטו: Rהל'ה רייסר | הכרובלוג
הטור "מוטורספורט" במגזין מוטו המודפס עסק בתחילת שנות ה-90׳ במגוון הקלישאתי של טיפוסי רוכבי אופנועים. אחד הכותבים של הטור דאז, עופר גולן, תמלל שוב את הטור Rהל'ה רייסר הסרוק שנותר כמזכרת, והעלה אותו לפייסבוק ביום השנה למותו של טל שביט. Rהל'ה רייסר כתב: עופר גולן אם תיסע פעם בכביש ותראה עצים שוכבים באלכסון, רמזורים נוטים …