kruvi.net
לי זה לא יקרה | הכרובלוג
תצטרכו להתאמץ למצוא אופנוען או קטנוען שלא מתחיל את דרכו הדו גלגלית עם האמונה "לי זה לא יקרה". זהר מתלבט בינו לבין המקלדת על 2 גישות חשיבה ברכיבת אופנועים.