kruvi.net
שיא הקפה אישי עם האופנוע על המסלול | הכרובלוג
הדבר האחרון שעניין אותי בזמן הרכיבה עם האופנוע על המסלול, היה נושא הזמנים וכמה מהר אני מקיף אותו. זהו אחד הדברים הבסיסיים באופי קופים זכרים: מי דופק הכי חזק