kruvi.net
מה אסור ומה מותר? דרגות רישיון לאופנוע וקטנוע | הכרובלוג
רגע לפני שרצים להוציא רישיון לאופנוע או קטנוע, כדאי לוודא שהרישיון (והדו גלגלי הוא מתיר לרכוב עליו), אכן מתאים לצרכים ולציפיות. חשוב להבין את דרגות הרישיון!