kruvi.net
חוגג עם האופנוע עשור שנים יחדיו | הכרובלוג
יואב רכש לפני 10 שנים אופנוע סוזוקי SV650 משומש. במפתיע (או שלא?), הוא עדיין עם האופנוע האהוב. והסוף ביניהם? לא נראה באופק...