kruvi.net
הנהגים במכוניות באיילון: אם לא היו מנותקים, היו הורגים אותנו קצת פחות | הכרובלוג
אם הנהגים במכוניות היו מנותקים קצת מהמסכים, מתנתקים מכל מיני עניינים ברומו של עולם, הם לא היו מנותקים מהבסיס. הורגים כך, כמעט פעם אחר פעם את האופנוענים