kruvi.net
אם לא היו מנותקים, היו הורגים אותנו קצת פחות | הכרובלוג
אם הנהגים היו מנותקים קצת מהמסכים, מתנתקים מכל מיני עניינים ברומו של עולם, הם לא היו מנותקים מהבסיס. הורגים כך, כמעט פעם אחר פעם את רוכבי האופנועים והקטנועים המקיפים אותם. כתב: עמוס ברעם הם נוהגים באיילון מנותקים. רובם ככולם עם הווייז מול הפרצוף כאילו הם טייסי אפאצ׳י. בפקקים, כאילו לאן הם מצפים שהוא ייקח אותם. …