kruvi.net
ראלי דקאר 2019 - קטגורית אופנועים | הכרובלוג
מנצח קטגורית האופנועים במרוץ המפרך עשה זאת עם יד שמחלימה מניתוח השתלת ברגים וזהו הניצחון ה-18 ברציפות של ק.ט.מ בראלי הנערך אחת לשנה: הישג שאין דומה לו...