kruvi.net
מזכרת ממוסגרת מהקטסטרופה: זה מה שנשאר מאופנוע הסוזוקי שנשרף | הכרובלוג
רגלית המורכב האחורית, זו שמצד ימין, היא השריד היחידי שנשאר אצלי מאופנוע הסוזוקי שנשרף לי בחניית הבית ביולי השנה. שמרתי דווקא את תושבת הרגלית הזו משתי סיבות