kruvi.net
תערוכת EICMA 2018: טנרה 700 של ימאהה | הכרובלוג
הטנרה המקורי נקרא ע"ש אחד מהסטייג'ים של ראלי הפאריז דקאר וגרסת הכביש הציבורי שלו ניסתה (והצליחה) לשחזר את רוח הראלי. ועכשיו? גרסה חדשה ומודרנית הפציעה