kruvi.net
תערוכת EICMA 2018: האפריליה RS660 קונספט | הכרובלוג
האפריליה RS660 הפתיע בתערוכת EICMA שזה עתה הסתיימה במילאנו. אפריליה עשתה זאת כשהציגה כדגם אב-טיפוס (קונספט) את ה-RS660. אופנוע סופרספורט