kruvi.net
טיפ רכיבה בחום הקיץ הישראלי: בריכה וענבים קרים | הכרובלוג
רכיבה זה כיף. רכיבה בחום הקיץ, פחות. כל החיים חפרנו לכל העולם ואחותו על יתרונות האופנוע ואיזה מטומטם זה להכנס לתוך העיר עם מכונית..ואז מגיעים יולי-אוגוסט