kruvi.net
עודכן: יום מסלול פתוח וראשון במוטורסיטי בשדה תימן | הכרובלוג
שאלתם, ביקשתם, התעניינתם ולא הפסקתם לשאול: "איך אפשר לרכוב שלא במסגרת תחרותית, במסלול מוטורסיטי החדש?" כל הפרטים על האירוע המתקרב, כאן בקישור