kruvi.net
דיעה אישית וטיפ חשוב: מיגון המורכב במושב האופנוע האחורי | הכרובלוג
זה לא מסובך ולא מורכב לפנות אל המורכב. הוא כועס, הוא עצבני והוא קיבל במה להביע את דעתו על הזלזול בבטיחות של היושבים על המושב מאחור. הבשורה למורכבים מאחור מבית הלל. כתב: הלל קניגסברג התופעה הזו מאוד מעצבנת אותי וראיתי לנכון להעלות אותה על הכתב ולשתף אתכם בדבר הלכאורה שולי הזה שמטריד אותי. אתמול עקף אותי …