kruvi.net
רפליקת ההארלי דוידסון 1910 של חרובי | הכרובלוג
רפליקת ההארלי דוידסון משנת 1910 עומדת ברוב פאר והדר על גלגליה הלבנים, כאן בארץ. על מיכל הדלק נכתב Haruvi, אך המנוע הוא לא בדיוק וי-טווין וגם הנפח לא מרובה..