kruvi.net
פגיעה ביבוא החלפים בביטול הפטור עד 75$? | הכרובלוג
פגיעה ביבוא החלפים? האם הטבת הפטור ממע"מ, לפיה משלוחים לארץ של מוצרים שהוזמנו באינטרנט לא משלמים את המס, עומדת לפני ביטול?