kruvi.net
טיול רכיבה וסופ"ש אופנועני בחאן בארותיים עזוז | הכרובלוג
חבורת הדרדל'ה ירדה לסופ"ש רגוע בחאן שנחשב ל"מפנק". החאן לא רחוק מספיק לעייף מהרכיבה ומצד שני לגמרי קצת אחרי סוף העולם. טל ממליץ הפעם על נווה מדבר באמצע השיממון של השגרה היומיומית המפרכת. כתב: טל קורן הכביש מניצנה הופך לאספלט פטרולים, שהופך לדרך עפר, וגם ממנה אנו יורדים לפני הכניסה לעזוז. משוטטים 2.5 קילומטר לתוך …