kruvi.net
רוכבי אופנועים אמיתיים - טיול לבעלי ישבני ברזל | הכרובלוג
האם אתם רוכבי אופנועים אמיתיים? מבלי לערער על הגבריות והנשיות של אף אחד מהרוכבים והרוכבות הקוראים כאן, ומבלי לקרוא תיגר על אגו של איש או אישה, אני מכריז: